ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូអនឡាញ ជាមួយ 2 By 2 Gaming

ការលេងហ្គេមគឺជាទម្រង់សំខាន់នៃការកំសាន្តហើយវាបានបង្កើតតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្qualityន៍គុណភាពដូចជា 2 By 2 Gaming ។ នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឈីកាហ្គោដែលបានបង្កើតហ្គេមដូចជារន្ធវីដេអូអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ក្នុងចំណោមហ្គេមដែលពួកគេផ្តល់ជូនគឺទីក្រុងបាត់បង់អ៊ីនកា, ទ្រព្យសម្បត្តិនៅសមុទ្រនិងអ្នកឈ្លានពានលោហធាតុ។