ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូអនឡាញ ជាមួយ Jadestone

សម្រាប់កាស៊ីណូអនឡាញដែលចង់ពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាសូហ្វវែរចុងក្រោយបង្អស់នៅពេលនិយាយអំពីការផ្តល់ជូនហ្គេមរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកពួកគេគួរតែងាកទៅរកចាដស្តូន។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការផលិតសូហ្វវែរកាស៊ីណូដែលមានគុណភាពខ្ពស់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២។ អ្នកដែលចូលចិត្តហ្គេមដូចជាជូលីរ៉ូជឺកំពុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលផ្តល់ដោយចាដិន។