ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូអនឡាញ ជាមួយ Red Tiger Gaming

ទោះបីជា ខ្លាក្រហម មានតែនៅក្នុងឧស្សាហកម្មល្បែងកាស៊ីណូប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ ជំនាញដែលប្រមូលបានរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យនេះបានផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវសមត្ថភាពល្អ ហ្គេម អ្នកអភិវឌ្ន៍។ ការផ្តោតចម្បងរបស់ពួកគេគឺការអភិវឌ្ of រន្ធ។ ពួកគេត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ចំពោះហ្គេមដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Dragon's Luck Power Reels និង Laser Fruit ។

ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូអនឡាញ ជាមួយ Red Tiger Gaming