ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូអនឡាញ ជាមួយ SG Gaming

អេសជី-ហ្គេមគឺជាហ្គេមវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងអភិវឌ្ development បទពិសោធន៍លេងហ្គេមផ្សេងៗគ្នា។ ពួកគេបានធ្វើអាជីវកម្មអស់រយៈពេលជាង ៨៥ ឆ្នាំហើយបន្តមានភាពច្នៃប្រឌិត។ ហ្គេមដែលពួកគេផលិតរួមមាន Lord of the Rings Rule Them All ហើយខ្ញុំចូលចិត្ត Poker ។