ជម្រើសទូទាត់នានា

ជម្រើសបង់ប្រាក់រាយបញ្ជីជម្រើសទាំងអស់សម្រាប់អតិថិជនដែលចូលចិត្តលេងល្បែងតាមអ៊ីនធឺណិតនិងវិធីផ្សេងៗដែលពួកគេអាចដាក់ប្រាក់ឬដកប្រាក់ពីគណនីកាស៊ីណូអនឡាញរបស់ពួកគេ។ វិធីសាស្រ្តទូទៅបំផុតមួយចំនួនគឺជាកាតឥណទាននិងប័ណ្ណឥណពន្ធដែលភាគច្រើនតំណាងដោយវីសាអេសម៉ាស្ទ័រម៉ាស្ទ័រឌីនឌឺនិងអាមេរិចប្រេស។