កាស៊ីណូអនឡាញ EcoPayz

EcoPayz គឺជាមធ្យោបាយងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការទទួលផ្ញើនិងចំណាយប្រាក់នៅកាស៊ីណូអនឡាញ។ ក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រតិបត្តិការតាមអ៊ីនធឺណិតលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ វាមានសេរីភាពក្នុងការបើកគណនីនៅឯអេកភេយហើយដំណើរការអាចត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។

មិនចាំបាច់មានគណនីធនាគារឬការត្រួតពិនិត្យឥណទានទេ។ បង់ប្រាក់នៅហាងលក់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងឈ្មួញជាង ៥០ រូបិយប័ណ្ណដោយមិនគិតថ្លៃរៀបចំ។ ពួកគេក៏ផ្តល់ជូនម៉ាស្ទ័រកាតដែលមានរូបិយប័ណ្ណចំនួន ៨ ដែលអាចប្រើសម្រាប់ការទិញតាមអ៊ីនធឺណិតទូទាំងពិភពលោក។ ការដកប្រាក់តាមអេធីអឹមក៏អាចធ្វើទៅបានដែរ។ សូមមើលអ្វីដែលវិធីអេកផៃហ្សេសគឺអំពី។

កាស៊ីណូអនឡាញ EcoPayz