កាស៊ីណូអនឡាញកំពូលជាមួយ Asipay8

Asipay8 គឺជាវិធីទូទាត់ដ៏ពេញនិយមមួយនៅទូទាំងកាស៊ីណូអនឡាញទូទាំងពិភពលោក។ វាជាវិធីទូទាត់ដែលផ្តោតលើអាស៊ីដែលភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់អាស៊ីដែលលេងកាស៊ីណូតាមអ៊ីនធឺណិត។ ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បស្ចិមប្រទេស (ឬមកពីផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោក) គឺខ្វះខាត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាហាក់ដូចជាល្បីល្បាញហើយអនុញ្ញាតឱ្យមានទាំងការដាក់ប្រាក់និងការដកប្រាក់ទោះបីជាជម្រើសសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់មានលក្ខណៈធម្មតាក៏ដោយ។

អ្នកប្រើប្រាស់បស្ចិមប្រទេសដែលលេងនៅកាស៊ីណូតាមអ៊ិនធរណេតទំនងជារកឃើញជម្រើសកាន់តែច្រើនរួមទាំង Asipay8 ក្នុងចំណោមវិធីបង់ប្រាក់របស់ពួកគេ។ វាអាចជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់សាកល្បងវិធីផ្សេងនិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការដាក់ប្រាក់នៅក្នុងកាស៊ីណូអនឡាញ។

កាស៊ីណូអនឡាញកំពូលជាមួយ Asipay8