ការវាយតម្លៃលើ Empire777 Online Casino - Withdrawals

Age Limit
Empire777
Empire777 is not available in your country. Please try:
វិធីសាស្ត្រតម្កល់ប្រាក់
NetellerVisaMasterCard

Withdrawals

Empire777 ផ្តល់ជូននូវវិធីទូទាត់ផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នកអាចប្រើសម្រាប់ការដកប្រាក់។ រឿងតែមួយគត់ដែលអ្នកត្រូវចងចាំនៅទីនេះគឺអ្នកត្រូវប្រើវិធីទូទាត់ដូចគ្នាសម្រាប់ការដកប្រាក់ដូចវិធីដែលអ្នកប្រើដើម្បីដាក់ប្រាក់។

វិធីដកប្រាក់នៅ Empire777 អាស្រ័យលើរូបិយប័ណ្ណដែលអ្នកកំពុងប្រើ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើរូបិយប័ណ្ណ THB ដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់អ្នកអាចប្រើវិធីបង់ប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖

·ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុកគឺជាវិធីទូទាត់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ៥០០ បាតនិងការដកអតិបរមាគឺ ២០០.០០០ បាត។

·អេកភេយគឺជាវិធីទូទាត់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ១.៥០០ បាតនិងការដកអតិបរមាគឺ ១៥០.០០០ បាត។

· Neteller គឺជាវិធីបង់ប្រាក់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ១.៥០០ បាតនិងការដកអតិបរមាគឺ ១៥០.០០០ បាត។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើ RMB/CNY ជារូបិយប័ណ្ណអ្នកអាចប្រើវិធីទូទាត់ដូចខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់៖

·ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុកគឺជាវិធីទូទាត់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ RMB/CNY ២០០ ហើយការដកអតិបរមាគឺ RMB/CNY ៤៩.៥០០

·អេកភេយគឺជាវិធីទូទាត់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ RMB/CNY ៣០០ ហើយការដកអតិបរមាគឺ RMB/CNY ៣០.០០០

ប្រសិនបើអ្នកប្រើ MYR ជារូបិយប័ណ្ណដើម្បីដកប្រាក់អ្នកអាចប្រើវិធីទូទាត់ដូចខាងក្រោម៖

·ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុកគឺជាវិធីទូទាត់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកអប្បបរមាគឺ ៥០ MYR ហើយការដកអតិបរមាគឺ ២៥.០០០ MYR ។

·អេកភេយគឺជាវិធីទូទាត់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ២០០ MYR ហើយការដកអតិបរមាគឺ ២០.០០០ MYR ។

· Neteller គឺជាវិធីបង់ប្រាក់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ៥០ MYR ហើយការដកអតិបរមាគឺ ២៥.០០០ MYR ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាក់ដុល្លារជារូបិយប័ណ្ណពីប្រទេសជប៉ុនអ្នកអាចប្រើវិធីទូទាត់ដូចខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់៖

·អេកភេយគឺជាវិធីទូទាត់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ៥០ ដុល្លារហើយការដកអតិបរមាគឺ ៥.០០០ ដុល្លារ។

· iWallet គឺជាវិធីបង់ប្រាក់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ៥០ ដុល្លារហើយការដកអតិបរមាគឺ ៥.០០០ ដុល្លារ។

· Venus Point គឺជាវិធីបង់ប្រាក់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ៥០ ដុល្លារហើយការដកអតិបរមាគឺ ៥.០០០ ដុល្លារ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើដុល្លារជារូបិយប័ណ្ណពីប្រទេសវៀតណាមអ្នកអាចប្រើវិធីបង់ប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖

·ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុកគឺជាវិធីទូទាត់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ៥០ ដុល្លារហើយការដកអតិបរមាគឺ ៥.០០០ ដុល្លារ។

· Neteller គឺជាវិធីបង់ប្រាក់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ៥០ ដុល្លារហើយការដកអតិបរមាគឺ ៥.០០០ ដុល្លារ។

· EcoPayz គឺជាវិធីបង់ប្រាក់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។ ការដកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ៥០ ដុល្លារហើយការដកអតិបរមាគឺ ៥.០០០ ដុល្លារ។

ប្រាក់រង្វាន់ដកប្រាក់

ប្រាក់រង្វាន់គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដែលកាស៊ីណូប្រើដើម្បីទាក់ទាញអ្នកលេងថ្មីហើយវាអាចមានទម្រង់ជាការបង្វិលដោយសេរីឬសាច់ប្រាក់ឥតគិតថ្លៃ។ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់អ្នកត្រូវទទួលយកលក្ខខណ្ឌប្រាក់រង្វាន់ជាមុន។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតមួយគឺត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការភ្នាល់។ អ្នកត្រូវលេងតាមរយៈប្រាក់រង្វាន់នៅពេលជាក់លាក់ណាមួយមុនពេលអ្នកអាចរកបានដើម្បីស្នើសុំដកប្រាក់ឈ្នះរបស់អ្នក។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកប្រាក់?

ការដកប្រាក់ចេញពីគណនី Empire777 របស់អ្នកគឺសាមញ្ញណាស់។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវទៅរកអ្នកគិតលុយហើយជ្រើសរើសវិធីទូទាត់ដែលអ្នកចង់ប្រើ។ បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ដកហើយបញ្ជាក់ពីការដកប្រាក់។ អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ជាក់ថាសំណើរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអ្នកត្រូវរង់ចាំឱ្យកាស៊ីណូបញ្ចេញប្រាក់។

រូបិយប័ណ្ណ

រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗគ្នាអាចរកបាននៅកាស៊ីណូ Empire777 រួមមានប្រាក់ចិនរីងប៊ីប្រាក់បាតថៃ (ដុល្លារ) ដុល្លារអាមេរិក (ដុល្លារអាមេរិក) និងរីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី (MYR)

Total score7.8
គុណប្រយោជន៍
+ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីជាច្រើនអាចប្រើបាន
+ កម្មវិធីវីអាយភីអស្ចារ្យ
+ ការជជែកផ្ទាល់អាចរកបាននៅ whatsapp
+ ផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ
គុណវិបត្តិ
- មិនមែនគ្រប់វិធីបង់ប្រាក់អាចប្រើបាននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទេ

ធាតុពិតពីកាស៊ីណូរហ័ស

Year foundedYear founded: 2015
កម្មវិធីសុសវែកម្មវិធីសុសវែ (23)
Asia Gaming
Asia Live Tech
Betsoft
Booming Games
Booongo Gaming
Concept Gaming
Evolution Gaming
Ezugi
GameArt
Gameplay Interactive
Gamomat
Kalamba Games
Multislot
NextGen Gaming
Oryx Gaming
PariPlay
Play'n GO
Pragmatic Play
Push Gaming
SA Gaming
Tai Shan
Thunderkick
Yggdrasil Gaming
ប្រទេសនានាប្រទេសនានា (10)
កូរ៉េខាងត្បូង
ចិន
ជប៉ុន
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេសវៀតណាម
ប្រ៊ុយណេ
មីយ៉ាន់ម៉ា
សិង្ហបុរី
ឥណ្ឌា
ឥណ្ឌូនេស៊ី
ប្រភេទគាំទ្រប្រភេទគាំទ្រ (2)
ភាសានានាភាសានានា (7)
កូរ៉េ
ជនជាតិចិន
ជនជាតិជប៉ុន
ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី
ថៃ
អង់គ្លេស
ឥណ្ឌូនេស៊ី
រង្វាន់បន្ថែមជាច្រើនរង្វាន់បន្ថែមជាច្រើន (10)
រូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណ (7)
កូរ៉េខាងត្បូងឈ្នះ
ដុងវៀតណាម
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់បាតថៃ
រីងហ្គីតរបស់ម៉ាឡេស៊ី
រូពីឥណ្ឌូនេស៊ី
អឺ
វិធីសាស្ត្រតម្កល់ប្រាក់វិធីសាស្ត្រតម្កល់ប្រាក់ (14)
American Express
Bank Draft
Bank Wire Transfer
Bank transferCredit Cards
Debit Card
EcoPayz
Help2Pay
JCB
MasterCardNeteller
PassNGo
Prepaid Cards
Visa
ហ្គេមហ្គេម (10)